دسته بندی ها

دزدگیر و ردیاب ماهواره ای حرفه ای برای انواع خودرو

دزدگیر و ردیاب ماهواره ای حرفه ای برای انواع خودرو
دزدگیر و ردیاب ماهواره ای حرفه ای برای انواع خودرو دزدگیر و ردیاب ماهواره ای حرفه ای برای انواع خودرو دزدگیر و ردیاب ماهواره ای حرفه ای برای انواع خودرو
مدل کالا: دزگیر و ردیاب ماهواره ای حرفه ای برای انواع خودرو
موجودی: 3
قیمت: 785,000تومان
قیمت بدون مالیات: 785,000تومان

این ردیاب در نوع خود بسیار پیشرفته و حرفه ای می باشد بطوریکه قابلیت استفاده از دو سیمکارت را بطور همزمان به استفاده کننده آن می دهد.

این ردیاب دارای یک دوربین می باشد که می توان دوربین را از محفظه آن خارج کرد و مدار آن را که بسیار کوچک است در جایی از خودرو پنهان کرد و بوسیله ارسال پیامک و یا استفاده از سیستم GPRS به آن فرمان عکس گرفتن و ارسال آن را داد.

همچنین این ردیاب دارای میکروفن می باشد که میتوان با استفاده از تلفن همراه و تماس با سیمکارت ردیاب صداهای داخل کابین خودرو را شنود کرد.

این ردیاب هماندد یک دزدگیر حرفه ای دارای ریموت کنترل نیز می باشد و می توان آن راه بگونه ای تنظیم کرد که زمانی که درب خودرو باز شد و یا خودرو روشن گردید با پیامک به صاحب خودرو اطلاع دهد.

این ردیاب بیش از هفتاد دستور عملکردی دارد که می توان با تلفن همراه و یا بااستفاده از پنل اینترنتی دستورات را به ردیاب اعمال نمود.

بعضی از کاررایی های این ردیاب عبارت است از:

1-عکس گرفتن از داخل کابین خودرو

2-شنود صداهای داخل کابین خودرو

3-از کارانداختن خودرو از هرجای دنیا

4-تعیین محدوده حرکت خودرو و اعلام خروج خودرو از محدوده تنظیم شده توسط کاربر

5-تعیین سرعت مجاز برای خودرو و اعلام هشدار به صاحب خودرو در صورتیکه از سرعت تعیین شده سرعت خودرو بالاتر رود.

6-تنظیم اعلام موقعیت بصورت طی مسافتهای خاص و زمانهای خاص

7-نمایش موقعیت خودرو برروی گوگل مپ

8-ذخیره اطلاعات موقعیتی خودرو برروی کارت حافظه

9-ذخیره اطلاعات موقعیتی خودرو در صورتیکه خودرو از آنتن دهی سیستم موبایل خارج شود.پس از ورود دوباره خودرو به موقعیت آنتن دهی اطلاعات بصورت خودکار از کارت حافظه خوانده می شود و ارسال می گردد.

10-امکان ارسال فرامین ریموت کنترل دزدگیر ردیاب بصورت پیامک به آن و یا بصورت GPRS.

و ده ها کارایی منحصربفرد و حرفه ای دیگر که در زیر توضیح داده شده است.

 

 

 

 • Condition:

  Color: Black
  Size: 9.7cmx7.1cmx2.6cm(3.82"x2.8"x1.02")
  Weight: 170g
 • Support :

  This tracker is a new product based on the GSM / GPRS network and GPS satellite positioning system, which set multiple functions of security, monitoring surveillance, tracking and dispatch management in its entirety. It can track and monitor remote target by SMS or internet.

  * GPS/LBS (location based service) double way tracking solution.
  * SMS/GPRS/Internet Network data transmission.
  * GPRS on-line and GPRS re-connected automatically if GPRS drops.
  * SMS / GPRS dual-mode switching
  * Configure by remote terminal.
  * Central locking system
  * Voice monitor
  * Photo Snapshot automatically upon alarm trigger and view photo by cell phone or web server
  * Fuel level measurement, Oil leakage or theft alarm.
  * Temperature detection.
  * Support SD card to memorize positions.

 

 

 •  

 • Features:

  1. Single Locating

  Any number calls the tracker device, it will reply a SMS including the position of latitude and longitude if authorized number has not been set yet.If authorized number has been set successfully, the device won’t reply SMS including the positioning of latitude and longitude when the unauthorized number dials it up.

  Dialing the tracker device from the authorized number, it will hang up your calling and respond to a real-time latitude and longitude information as following:
  Tracking location, when no GPS signal, the SMS includes the last valid latitude & longitude as well as the LAC code of current position, the LAC code can be input in the column of “manual track” menu of web platform to check location.

  2. Auto track continuously

  a. Track with limited times upon time interval
  b. Track with unlimited times upon time interval
  c. Smart track upon time and distance interval
  d. Set this function on web server

  3. Automatic update positions of vehicle turns

  The tracker will update the positions automatically to web server once the vehicle changing driving direction over pre set angle value to form a smooth trajectory consistent with the actual road, this function works only in GPRS mode.

  4. GPS drift suppression

  This function is deactivated as default, send "suppress+password" to tracker, it will reply" suppress drift ok". The GPS data stop updating if vehicle is not driving (ACC is OFF) and latitude and longitude always keep same, and GPS data updates automatically when vehicle is moving.

  5. Absolute street address by SMS

  After configure the APN, send "address+password" to device, it will reply SMS including real street/address name.
  For example: No.8, Guankou 2nd Rd, Nantou, Nanshan district, Shenzhen, Guangdong, china.

  6. Location based service (LBS)

  When the tracker device doesn’t received valid GPS signals, tracker will positioning by location based service (LBS, the messages includes the GPS coordinates of the last position in SMS mode, but the LAC in message is the current new position,you can also send command “address+password”to tracker to get the newest absolute address and GPS coordinates as well; tracker will automatically switch to track by location based service in GPRS mode, and actualized on the map of web server with LBS mark. And there may be some inaccuracy with actual location
  by LBS tracking; the bias depends on GSM reception.
  Note: This feature can be used normally in most areas according to the signal of GSM network. It may not be available in some areas.

  7. View photos on cell phone

  8. Data logging

  Logging Volume is depends on the capacity of the SD card inserted in the tracker device, the data in the SD card can viewed after copied to computers through card reader
  a. Auto logging;
  b. Logging upon times;
  c. Multi-logging

  9. Data Load

  10. Forward the third parties’ message

  Send SMS "forward+password+space+third parties phone number" from authorized phone number, tracker will reply "forward ok", and supports 1 third parties phone numbers at most.
  For example, set the phone number of the service provider of the sim card in the tracker, when charge remind message coming in, tracker will forward it to authorized phone number.

  11. Charges Inquiry

  Send SMS command "balance+password+space+carrier’s phone number+space+code" to tracker, it will forward the code to carrier’s phone number and return the balance message received from carrier’s phone number.

  12. ACC working alarm

  13. Remote Controller

  14. Program the Remote Controller

  15. Setting for Button SOS/Remote Start Function

  16. Switch between Electric and Vapor lock

  17. Silent Mode

  Send SMS “silent+password” to tracker device, it will reply “silent ok!” .It means tracker device enters into silent mode, no action from siren after alarm is triggered, but tracker will send alarm SMS to authorized numbers.

  18. ARM / LOCK ( All the functions of Lock and Unlock must work with the optional relay box of central locking system)

  a. ARM / LOCK BY SMS
  b. ARM / LOCK by Remote controller
  c. Disarm by SMS
  d. Disarm by Remote Controller

  19. Find Vehicle via Remote Controller
  (ONLY for 106B 106C)


  20. Remote Boot Release by remote controller(ONLY for 106B 106C)

  21. Alerts Function

  a. SOS Emergency Alarm: SOS via Remote Controller; SOS via SOS Button
  b. Geo-fence
  c. Multi-area management
  d. Movement Alarm
  e. Over Speed Alarm
  f. Fuel Checking Alerts (Optional)
  During driving process, when the Tracker Device detects the fuel decrease by 20% in 3 minutes, then it will send oil leak or theft alert “oil:XX%+Lat, Long” to authorized number in 3 minutes interval. Siren beeps 30 seconds continuously.

  When Acc off and Car stop, the tracker device detects the fuel decrease 2% comparing with previous fuel when car stop, It will send oil leak or theft alert “oil: XX%+ Lat, Long” to authorized number in 3 minutes interval. Siren beeps 30 seconds continuously with turn light flashing.

  g. Temperature Checking Alerts (Optional)
  The available temperature range is from-050 to +125,the number should be 3 digits and temperature unit must be in upper case in SMS command. The temperature can be Switched between Celsius and Fahrenheit
  h. Low battery alarm
  i. Power off alarm
  j. GPS Blind Spot Alert
  k. Accident Alarm (Optional)
  When tracker detects accident occurred (severe impact) during normal driving, it will send “Accident! + latitude & longitude " to all authorized phone numbers.

  22. Alarms under Arm State

  a. Door Open Alarm
  b. Bonnet alerts
  c. Footbrake Alarm
  d. Acc Alarm
  e. Shock Sensor Alarm (Optional)
  The tracker will send SMS “Sensor alarm+lat/long” to the authorized numbers in 3 minutes interval when the sensor is triggered in
  arm status; the siren beeps 5 seconds if shock sensor alarm is triggered one time in 15 seconds and beeps 30 seconds if it is
  triggered two times in 15 seconds, send disarm command “disarm+password” to stop it.

  23. Auto Photograph (Optional)

  When the tracker terminal device detects DOOR/ ACC / SOS / alarm, the tracker device will be automatically ready for photo during sending the alarm and then shoot camera to upload the photo to the monitoring platform (web server). Meanwhile, the device will send link SMS to all authorized cell phone numbers, then photos can be viewed on cell phone .All photos will be automatically saved in the SD card, and viewed after copied to computers through card reader.

  24. Alerts Resend

  When vehicle enters GSM blind areas, the siren beep in Non quite mode if DOOR/SHOCK SENSOR/ACC, OIL alarms are triggered, and all these alarms will be stored and send to authorized numbers or web server after GSM signal recover.

  25. Trigger Memory

  When door of car is open, siren beep 1 time with direction indicator on for 3 seconds during disarm mode means the vehicle be trigged.

  26. No GSM Alarm

  When Vehicle enters GSM Blind area, the siren beeps in Non quite mode without sms sending if DOOR,SHOCK SENSOR/ACC alarms are triggered.

  27. Cut off oil and power system

  28. Resume the Oil and Power System

  29. Auto-arming

  After stop the car and close the door, within one minute, if no arm action, anti-theft system automatically close the door and enter into arm status.

  a. Door closing remind
  Door closed improperly during arm mode, siren beeps 3 times with turn light flashing to remind
  b. Park warning
  When ACC is off and door is open, turn light will flash, informing cars behind. Press any button to stop it
  c. Automatic Central Locking System
  d. Setup Appointment (Optional)
  To auto start the manual transmission vehicle, the car should be started in advance when parking. Otherwise, the vehicle cannot be auto
  started.

  30. Car Type Setting

  Manual-transmission vehicles need be started in advance.
  Send sms “Cartype+password+space+hand”, gps device will reply “cartype hand ok !” . Vehicle is manual transmission (MT) type.
  Send sms “Cartype+password+space+auto”, gps device will reply “cartype auto ok!”, Vehicle is auto transmission (AT) type.

  a. Operations of MT Vehicle setup appointment
  1) When stop the car, push Gear lever into nature before the ignition is off
  2) Pull up the handbrake, release the footbrake.
  3) the vehicle will stay mobile state for 2 minutes, and then pull out the key to turn off the engine.
  4) After turn off engine, open door and close door, Turn light flashes 2 times. Startup appointment succeeds.

  b. Appointment Fail
  1) Ignition turn off automatically in 2 minutes, appointment fail.
  2) The footbrake is in stepping while you take out the key, appointment fail.

  c. Cancel startup appointment
  1) Push footbrake and pull out key to stop engine .Startup appointment will be not activated.
  2) Open car door or turn on engine can cancel startup appointment.
  3) Send door open alert or ACC alert can cancel startup appointment.

  31. Start/turn off car remotely

  a. Start/turn off car remotely by remote controller
  b. Start / turn off car remotely by sms

  32. Empty / Loaded

  The Device will send message to monitor center when anybody get in/off the car.

  33. Check the Vehicle State

  34. Reset by SMS

  35. Sleep Mode

  The function is off as default, send sms commend: “sleep+password+space+on” device will reply “sleep on ok”, when ACC is off, the GPS will enter sleep mode, any call, sms or alarm trigger will make it work.

  36. Terminal (local) Time Setting

  37. TCP/UDP switch

  38. Configure parameters by USB

  39. Set up monitor center number

  40. Support Dual Sim Card

  41. GPRS setting

  a. Configure APN
  b. Configure IP and Port
  c. Less GPRS traffic 

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:پشتیبان: اپن کارت فارسی
ShopElectronic فروشگاه قطعات و تجهيزات الكترونيكي © 2023